ที่ตั้งและการมา-เวลาทำการ และวันหยุด

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการตามวันและเวลาต่อไปนี้

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เช้า 9.30 น. ถึง 12.30 น. บ่าย 14.00 น. ถึง 17.30 น.

*****************************************************

 

ที่ตั้ง Office of Educational Affairs

Ambassade Royale de Thaïlande

8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

คุณสามารถติดต่อ สนร.ได้หลายทางดังนี้

รถไฟใต้ดิน (métro) สาย 6 และ 9 สถานี Trocadéro ทางออก Avenue Georges Mandel

รถประจำทาง สาย 22, 30, 32 และ 63 ป้าย Trocadéro หรือ Trocadéro Georges Mandel

****************************************************

 โทรสาร 01 56 26 07 36 จากต่างประเทศใช้ : +33 1 56 26 07 36

เว็ปไซต์ http://oeaparis.free.fr

อีเมล์ oeaparis@orange-business.fr

หมายเลขโทรศัพท์ หากโทรจากต่างประเทศ กด 00 33(0)ตามด้วยหมายเลข

*********************************


ติดต่อ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) : นางสาววัชราพร รัตนยานนท์ 

หมายเลข 01 56 26 04 49 และ 01 56 26 09 82

ติดต่อ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

นางนรีนุช เค้าไพบูลย์ (อาเอี๊ยด) หมายเลข 01 56 26 10 42
นางบุษยา เวิน (พี่เหน่ง) หมายเลข 01 56 26 10 44
   
 

***********************************************************

คลิ้กเพื่ออ่าน  วันหยุดราชการประจำปี 2564 / ค.ศ. 2021