บทความจาก นทร. สำเร็จ กศ ปี 2554

 

นางสาวชุติมา อภิบาลธรรมกิจ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะBiologie/ Université Montpellier 2 เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส

ห้าปีการศึกษาในฐานะนักเรียนทุน หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ข้าพเจ้าได้รับโอกาสที่ไม่คิดเลยว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือแม้แต่จะขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำไป บวกกับฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวย ในครอบครัวมีแม่เพียงคนเดียวที่สุขภาพไม่แข็งแรง อีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองคน ดังนั้นนาทีแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับทุนนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจ มาลองเรียนในต่างประเทศดูสักครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น แต่การที่ข้าพเจ้าได้รับทุนนี้ยังช่วยลดภาระของครอบครัวได้อย่างมาก

ข้าพเจ้าใช้เวลาในการเรียนภาษาฝรั่งเศสสองปี สองปีในการเรียนระดับ DUT ที่สถาบัน IUT de Laval, université du Maine สาขา Analyses Biologiques et Biochimiques และอีกหนึ่งปีเพื่อจบในระดับปริญญาตรี ที่ Université Montpellier 2 ในสาขา Biologie, Biochimie Moléculaire et Cellulaire ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ข้าพเจ้าศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้คือภาษาฝรั่งเศสที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาที่ไพเราะ และถูกใช้มากอีกภาษาหนึ่งในโลก ถึงแม้ว่าภาษาฝรั่งเศสจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ แต่การเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองคิดว่าจะต้องใช้ความอดทนและจินตนาการเพื่อเข้าใจภาษานี้ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งก็ไม่ต่างกับอุปนิสัยของคนฝรั่งเศส การที่ข้าพเจ้าได้เรียนร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนชาวฝรั่งเศส และได้ทำความรู้จักกับชาวฝรั่งเศสโดยทั่วไปแล้ว ทำให้ข้าพเจ้ามีมุมมองความคิดในหลายด้านเปลี่ยนไป มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับในอีกหลายๆสาขา และรู้สึกภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนี้ก็มีการพัฒนาในระดับสูง ในการเรียนข้าพเจ้าได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทดลองหรือศึกษา ค้นคว้าด้านชีววิทยาและชีวเคมี ไม่เพียงแค่ในประเทศฝรั่งเศสหรือคนฝรั่งเศส แต่ข้าพเจ้าได้มีโอกาศท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และข้าพเจ้าได้สัมผัสว่าถึงแม้จะเป็นประเทศในทวีปยุโรปเหมือนกัน แต่วิถีชีวิต นิสัยใจคอของผู้คน สภาพบ้านเมืองนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สรุปได้ว่าการที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นระยะเวลาห้าปีการศึกษานี้ ไม่เพียงแต่ความรู้ด้านวิชาการที่ข้าพเจ้าได้รับ ประสบการณ์ชีวิตที่ยากจะลืมและยังเป็นตัวต่อสำคัญอีกหนึ่งชิ้นที่ประกอบ สร้างให้ข้าพเจ้าเติบโตต่อไปอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ มีพลังที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ สร้างความภาคภูมืใจให้กับครอบครัวและชุมชน

แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากข้าพเจ้าไม่ได้รับทุนนี้ และไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทั้งสำนักงาน ก.พ., สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส, คณะครูอาจารย์ในทุกระดับ, กำลังใจจากครอบครัวของข้าพเจ้า และเพื่อนๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะนายสามารถ จิตวงษ์  นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Production Industrielle Spécialité ; Conception et Production Aéronautique, Institut Universitaire de Technologie du Creusot (Université de Bourgogne) ประเทศฝรั่งเศส

“กล้วยไม้ป่าที่ออกดอกยากเย็นปีละหน แต่ดอกของมันงดงามเสมอ” เช่นเดียวกับการศึกษาและชีวิต ที่ก่อนจะประสบความเร็จที่งดงามได้แล้ว ต้องใช้เวลา และความพยายาม เป็นอย่างสูง

ผมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับโอกาสดีที่ได้มาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แน่นอนครับว่ามีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ ซึ่งผมจะไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ ผมจึงขอขอบพระคุณผู้ให้ทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ ทั้งท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ, รัฐบาลที่มอบทุนการศึกษาให้, เจ้าหน้าที่ สนร.ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนทุนได้อย่างน่าประทับใจ, โรงเรียนและคณะอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแต่ต้น และครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาตลอด

ประสบการณ์ตลอดการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส ดินแดนที่เต็มไปด้วยความเจริญด้านอารยธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม ทำให้ผมพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา วัฒนธรรม ภูมิกาศ อาหารการกิน เป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังต้องปรับตัวให้ได้เพื่อทำให้การเรียนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ชีวิตที่นี่สอนให้รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมในชีวิต ว่าเราควรลงมือปฏิบัติกิจกรรมใดก่อนหรือหลัง และการจัดการทุกอย่างด้วยตนเองก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเรื่องเวลา การเงิน การเรียน ฯลฯ

การเดินทางมายังต่างประเทศของผมนั้นเหมือนคนเดินเข้าป่ารก ที่ยังไม่เห็นทางข้างหน้า เพื่อให้ตนเองไปถึงเป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ด้วยความสะดวกหรือเจ็บตัวน้อยที่สุด ไม่เหยียบหนาม รอดพ้นการถูกอรสรพิษทำร้าย ก็ต้องเตรียมความพร้อม หารองเท้า เสื้อผ้ารัดกุมใส่ ฉะนั้นการอยู่ที่นี่ก็เช่นกัน ต้องระลึกแก่ใจตนเสมอว่าทุกย่างก้าวต้องเป็นไปด้วยสติ ความไม่ประมาท และตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ถึงกระนั้นบางครั้งที่ไม่ได้ดั่งใจหวังหรือประสบอุปสรรคต่างๆ ก็นึกว่าชีวิตตนเองเป็นเหมือนไม้ประดับที่ต้องมีคดบ้าง งอบ้าง เลี้ยวบ้าง ไม้ประดับจึงจะสวยงามและมีค่า

ถึงแม้ผมจะสำเร็จการศึกษาแล้ว ผมยังระลึกในใจเช่นเดียวกันว่า”นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้น” เริ่มต้นในการทำงาน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม คือสิ่งที่ผมจะสามารถทำเพื่อตอบแทนผู้มีอุปการะคุณที่กล่าวมาข้างต้นได้นางสาวจรรยพร สวนหนองแวง นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัย Nancy 2 เมือง Nancy ประเทศฝรั่งเศส

โลกเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เราคิดหรือตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น วันหนึ่งเราอาจจะพบว่าอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่ควรจะเป็นและยอมรับมันจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด ดิฉันเดินทางมาฝรั่งเศสกับความฝันที่จะเรียน วิศวกรรมเคมีอุตสาหการ ซึ่งดิฉันก็ได้ทำอย่างที่ใจฝัน(l’obtention de DUT Génie chimique génie des procédés) แต่แล้วปีสุดท้ายก็ได้มาศึกษาด้าน Management สองสาขาที่ใช้ความสามารถค่อนข้างต่างกัน สายแรกเน้นไปทางด้าน วิทยาศาสตร์ ส่วนอีกสายเป็น การใช้ทักษะในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและการติดต่อสื่อสาร ทั้งเหนื่อยทั้งท้อกับสิ่งใหม่ๆที่ได้เจอ ทั้งเมืองใหม่ มหาลัยใหม่ เพื่อนใหม่ จนอาทิตย์แรกของการเรียนผ่านไป ดิฉันไปขอย้ายคณะ แต่ก็ทำไม่ได้ มาวันนี้ดิฉันดีใจและนึกขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ดิฉันประสบความสำร็จในวันนี้ ทั้งอาจารย์ที่คณะ เพื่อนๆในห้อง เพื่อนๆจากเมือง Nancy และ Metz และที่ลืมไม่ได้คือคุณอาจีรติ หรือ Mme. Jirati MELKA ผู้ดูแลนักเรียนทุนในเมืองNancy-Metz ผู้คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่มาถึง จนกระทั่งวันกลับ

5 ปีผ่านไปดิฉันกลับสู่ผืนแผ่นดินเกิดพร้อมใบปริญญาอย่างภาคภูมิใจ สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อก็คือ โอกาสเปลี่ยนวิถีชีวิตคนๆหนึ่งได้ และคนที่รู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต


 
นางสาวเยาวลักษณ์ ยังวนิชเศรษฐ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, Université Du Maine เมือง le Mans ประเทศฝรั่งเศส

  การใช้ชีวิตต่างแดนสอนอะไรได้หลายๆอย่าง ทำให้เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีกระบวนการคิด สอนให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วงแรกๆเป็นช่วงปรับตัว ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ ภาษาใหม่ อาหาร วัฒนธรรม และสภาพอากาศ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนอาจมีบางเวลาที่ท้อแท้ มีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา ความพยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่นและตั้งใจ เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดิฉันมีความภาคภูมิใจ และดีใจที่ได้รับโอกาสดีๆมาเรียนถึงต่างแดน ดิฉันรู้สึกประทัับใจระบบการเรียนการศึกษาของฝรั่งเศส การเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อม การคมนาคมที่สะดวก ดิฉันขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มอบโอกาสดีๆ ขอบคุณ ครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อนๆ และทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจ รวมทั้งสำนักงานดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่คอยดูแล และให้ความช่วยเหลือเสมอมา แม้การประสบความสำเร็จในวันนี้จะเป็นเพียงก้าวแรก แต่ดิฉันก็สามารถนำความสำเร็จที่ได้กลับประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ และจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ


 
นางสาวธิดา สุขขี นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะชีวเทคโนโลยี, Université Paul Verlaine de Metz (IUT de Thionville-Yutz) เมือง Thionville ประเทศฝรั่งเศส

– ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศฝรั่งเศส สาขาสิ่งแวดล้อม การวัดคุณภาพอากาศ จาก IUT de Thionville-Yutz การใช้ชีวิตนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้ายทายเป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด เช่น วัฒนธรรม สภาพอากาศ อาหาร เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสังคม

การได้มาเรียนในต่างประเทศนี้ถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตา เรียนรู้โลกกว้าง มาดูการทำงานของชาวต่างชาติว่าเขาทำงานกันเช่นไรจึงประสบความสำเร็จในระดับสูง ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองนี้โชคดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ การได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนที่ฝรั่งเศส การเรียนโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อน การใช้ชีวิตประจำวัน เราต้องดำเนินจัดการเองทุกอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอนให้เรารู้จักอดทน มีความเป็นผู้ใหญ่และตัวเราจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ในสังคมการเรียน การที่เรามีเพื่อนที่ดี เราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณทุนการศึกษาดีๆเช่นนี้ ที่ทำให้เด็กชนบทคนหนึ่งได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียน ณ ต่างประเทศ ซึ่งเด็กๆหลายคนก็ต่างใฝ่ฝันที่จะมาแสวงหาความรู้ ซึ่งทุนนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับเด็กทุกคน ดิฉันขอขอบคุณสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ทุกท่านที่คอยแนะนำ แนะแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงดินแดนน้ำหอมแห่งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ กพ ทุกท่านที่แนะนำและให้คำปรึกษาก่อนที่จะเดินทางมาเรียน ขอขอบคุณ คุณแม่คุณพ่อ ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง ครู อาจารย์ที่เมืองไทยและต่างประเทศทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา ขอขอบคุณด้วยใจจริงนางสาวสุมาลินท์ ยานีกล้า นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Management des organisations , Université Franche Comté IUT de Besançon) เมือง Besançon ประเทศฝรั่งเศส

ดิฉันนางสาวสุมาลินท์ เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ที่ได้รับโอกาสในการมาศึกษาต่างประเทศ จากที่เคยได้เลือกไปศึกษา ณ ประเทศ เบลเยี่ยม ก็ได้มีปัญหามากมายในเรื่องของเอกสาร จนได้ถูกส่งมาเรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสแต่อย่างใด เพราะกระชั้นชิดมาก

ได้มาเริ่มต้นเรียนภาษาจาก ศุนย์ เป็นการเริ่มต้นที่ดูแสนจะลำบาก เรียนได้ห้าเดือนก็ต้องสอบเข้ามหาลัย ด้วยภาษาที่ยังไม่พร้อมเลยต้องเรียนภาษาซ้ำอีกหนึ่งปี และได้เข้าศึกษาต่อระดับ BTS ( Brevet de Technicien Supérieur หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ในการศึกษาระบบนี้ จำเป็นต้องสอบหนึ่งครั้ง ( กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสจัดสอบปีละ 1 ครั้ง และเป็นข้อสอบกลางแห่งชาติ) ซึ่งพลาดเพราะป่วยและเครียด จากจุดนี้เป็นต้นมา มันทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนไป

ในการเลือกที่จะอยู่ต่อหรือกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศไทย ด้วยความกดดันหลายอย่างทั้งร่างกาย และจิตใจ และเวลาในการตัดสินใจที่น้อย ดิฉันยอมเสี่ยงที่จะอยู่ต่อ แม้ว่าจะลำบากและกดดัน แต่ด้วยกำลังใจและความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ทำให้ดิฉันสู้ต่อมาจนจบ BTS ได้ และได้รับเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในสาขาที่มีผู้เข้าแข่งขันมาก ดิฉันเป็นหนึ่งใน 26 จากผู้สมัคร 200 คน และดิฉันก็สัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ดีที่สุด และสุดท้ายดิฉันก็จบมาได้ พร้อมกับ Mention ( เกียรตินิยม)

สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสนี้ ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือ ไมตรี และ เพื่อนแท้ ทุกอย่างที่ดิฉันทำทั้งหมดนี้ คือความดีหนึ่งอย่างที่ดิฉันจะสามารถทำเพื่อในหลวงได้ ถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร แต่เราก็ได้สร้างความประทับใจให้คนต่างชาติเห็นถึงความอดทนของคนไทย สิ่งนี้จะเป็นความประทับใจ ให้ดิฉันและครอบครัวไม่รู้ลืมนายวัชรินทร์ ขอเพิ่มกลาง นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ, Université Du Maine เมือง le Mans ประเทศฝรั่งเศส

ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับผม : ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี ของการใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนในประเทศฝรั่งเศส ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตของชาวฝรั่งเศส การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวยุโรป การปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนที่น่าจะแตกต่างจากที่เคยเรียนมาในสมัยมัธยม ซึ่งจุดนี้เองที่บ่มเพาะให้ตัวนักเรียนเป็นคนที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

การใช้ชีวิตในฝรั่งเศสนั้นอาจจะยุ่งยากและประสบปัญหาบ้างในช่วงแรก อันเนื่องมากจากความโดดเดี่ยว ความไม่เคยชินกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกิน หรือ การใช้ชีวิตและที่สำคัญคือ ปัญหาด้านภาษา หลายคนอาจจะท้อแท้ และ หมดกำลังใจ ในช่วงต้นนี้ แต่ผมรับรองได้ครับว่าหากท่านสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาทดสอบจิตใจนี้ได้ ท่านก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้อย่างมีความสุขแน่นอนครับ

ถึงจะห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนสักเพียงใด ผมก็ยังได้รับความอบอุ่นจากทั้งเพื่อนๆพี่ๆนักเรียนทุน ที่คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือกันในยามทุกข์ใจ ลำบากกาย ทำให้เห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนไทยเราก็ยังไม่รอยยิ้มและน้ำใจให้กันเสมอ และที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ คำแนะนำดีๆ และการดูแลเอาใจใส่จาก สำนักงาน กพ. และ สนร. ที่ทำให้ผมและเพื่อนๆพี่ๆนักเรียนทุนเดินทางมาจนถึงจุดนี้ ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ครับ.


นายธีระพล โคตรหมอ
นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ , Université Du Maine เมือง le Mans ประเทศฝรั่งเศส

นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ ก็เกือบ 5 ปีเต็มของการใช้ชีวิตเป็นนักเรียนทุน ODOS ในประเทศฝรั่งเศส โอกาสทางการศึกษาที่ตามมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่นอกเหนือจากตำราเรียน การได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง สังคมที่อบอุ่นแบบฝรั่งๆ เช่นวันอาทิตย์ที่ในเมืองเงียบ ห้าง ร้านค้าปิด เพื่ออยู่บ้านกับครอบครับ ขอบคุณครอบครอบอุปถัมภ์ที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ชีวิตแบบฝรั่งถึงก้นครัว นี่เป็นตัวอย่างที่ผมจะไม่สามารถสัมผัสได้จริงหากว่าผมไม่ได้เป็นนักเรียนทุน ODOS

ผมเคยคิดว่า 5ปีเป็นเวลาที่นานมากเมื่อตอนแรกเริ่มมาอยู่ที่ฝรั่งเศส ไกลบ้าน ห่างพ่อ แม่ เพื่อน แต่เพราะความเป็นคนไทยจึงทำให้ช่วงเวลา 5ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณ ความอดทน ความเรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ปรับตัวเข้ากับคนฝรั่งเศสได้ง่าย อยู่ได้จนถึงห้าปีสุขบ้างทุกข์บ้างตามประสาคนห่างบ้านเกิด และที่สำคัญต้องขอบคุณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสที่คอยดูแล ช่วยเหลือและให้คำแนะนำมาโดยตลอด ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆแม้ยามห่างบ้านเป็นพันๆ กิโลเมตร


 
น.ส. เฉลิมขวัญ สมใจ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ , Université Du Maine เมือง le Mans ประเทศฝรั่งเศส

ในที่สุดเด็กชนบทคนหนึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้อีกก้าวหนึ่งแล้ว ห้าปีกับอีกหกเดือนกับการใช้ชีวิตการเรียนในฝรั่งเศส ดิฉันได้ความรู้มากมายซึ่งนอกเหนือจากการเรียนและหาไม่ได้ในห้องเรียน ดิฉันได้รู้จักการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เราไม่เคยคุ้นเคย รวมทั้งการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆไม่ว่าจะคนไทยด้วยกันหรือแม้แต่ต่างชาติที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือดิฉันในยามที่รู้สึกท้อแท้ หรืออ่อนล้า

สำหรับตัวดิฉันนั้น ใช้เวลาในการเรียนภาษาแค่เพียงหนึ่งปี ซึ่งต่อมาทำให้ดิฉันมีปัญหาในการเรียน (การฟัง เขียน และพูด) เป็นอย่างมากในการเข้าเรียน IUT เลยทำให้ต้องเรียนซ้ำปีหนึ่ง แต่หลังจากนั้นก็เริ่มปรับตัวได้ อาจมีบางครั้งที่เกือบเอาตัวไม่รอดอยู่เหมือนกัน แต่ในที่สุดก็สามารถฝ่าฟันเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้จนมีวันนี้ ซึ่งดิฉันยึดถือคติประจำใจที่ว่า “ความผิดพลาด คือการเรียนรู้ และจงสู้เพื่อคนข้างหลัง”ค่ะ

มาวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน เป็นอย่างมากที่ได้มอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับเด็กชนบทคนหนึ่งได้มาเรียนต่อถึงต่างประเทศ ดิฉันจึงอยากขอขอบพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างดิฉันมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่คอยให้การดูแลช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจให้กับดิฉันมาโดยตลอด ดังนั้นความรู้ที่ดิฉันได้รับและเรียนรู้ในครั้งนี้ ดิฉันจะนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด เท่าที่ดิฉันสามารถจะทำได้ค่ะน.ส. ศศิธร สายแก้ว นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ , Université Du Maine เมือง le Mans ประเทศฝรั่งเศส

ตลอดระยะเวลาห้าปีของการใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศฝรั่งนั้นได้สอนให้เรียนรู้อะไรในหลายๆด้าน นอกจากในห้องเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สอนให้เรามีการวางแผนการทำงานและจัดการกับความคิดของเราอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ยังสอนให้รู้ถึงการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนซึ่งแตกต่างกันทั้งทางภาษาและทางความคิดในบ้างครั้ง เราจะได้รับทั้งความรู้ ความกล้าที่จะ คิด ทำ และ ตัดสินใจ และอาจมีบางสิ่งที่เราจะได้มาโดยไม่รู้ตัวนั่น ก็คือความอดทน ความพยายาม และ การวางแผนชีวิตทุกอย่างด้วยตัวของเราเอง.

ช่วงแรกของการศึกษา ดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันตัดสินใจผิดรึเปล่าที่ตัดสินใจมาเรียนต่อที่นี่ แต่ตอนนี้ดิฉันได้ทราบแล้วว่าประสบการณ์เหล่านี้หาไม่ได้ง่ายจริงๆ ทั้ง วัฒนธรรม ผู้คน เพื่อน อากาศ อาหาร การขนส่ง และดิฉันก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกที่จะทำสิ่งนี้ อย่างที่เพื่อนของดิฉันคนหนึ่งได้บอกกับฉันว่า การจะทำอะไรสักอย่าง เมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะทำแล้ว ต้องลุย และ มั่นใจ ถึงแม้สิ่งนั้นจะไม่มีใครทำก็ตาม ไม่อย่างนั้นจะมีนักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตล์หรือท่านอื่นๆ เหรอ.

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ คุณอา สนร. ทุกท่านที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาและกำลังใจตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะ


 
นายชัยสิทธิ์ หิรัญรัตน์ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ , Université Limoges เมือง Limoges ประเทศฝรั่งเศส

เกือบ 5 ปี 9 เดือน 10 วัน 7 ชั่วโมง 30 นาที 25 วินาที กว่าจะทำความฝันให้เป็นจริง ปริญญาใบแรกครับในชีวิต ภูมิใจมากครับกับอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ไม่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากครับ ผมต้องผ่านอุปสรรค ความกดดัน ความท้าทาย ความยากลำบากต่างๆนาๆทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศที่โหดร้ายของเมือง Brest, 4 ฤดูภายในวันเดียว การเรียนที่แสนหฤโหดของมหาวิทยาลัยที่นี่ต้องอดหลับอดนอน บางครั้งก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาเพราะกินไม่ลง ความกดดันสูง มันทำให้ผมอิ่มไปโดยปริยาย อาหารฝรั่งเศสที่ทำให้น้ำหนักของผมขึ้นหลายกิโล มีความเหงาเป็นเพื่อน คิดถึงบ้าน และต้องผ่านช่วงเวลาที่แย่สุดๆในชีวิตเนื่องจากการเลิกลากับแฟนถึงสองคน

แต่ท่ามกลางความโชคร้ายก็พอดีความโชคดีอยู่บ้างครับ ผมได้ทั้งภาษา วิชาการและประสบการณ์หลากหลายที่ชาตินี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ชาตินี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมด ได้มีโอกาสมาสัมผัสโลกกว้าง มีโอกาสได้ไปเที่ยวและเดินทางไปในสถานที่สำคัญต่างๆและหลายประเทศในยุโรป ได้มีโอกาสเดินทางมาเพื่อเรียนรู้คนอื่นและเรียนรู้ตัวเอง มันทำให้ผมโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้น กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง และสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับที่มันหล่อหลอมให้ผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมก็อยากบอกว่า ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณถามตัวคุณเองว่าคุณรักที่จะเป็นอะไร และเดินไปทำในสิ่งที่คุณรัก และถ้ามันยาก ก็ให้บอกตัวเองว่า ยากเพราะคิด สัมฤทธิ์เพราะทำ ลงมือทำเถอะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ และสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ผมต้องขอขอบคุณ สนร กพ คุณอาที่น่ารักทุกๆคนและทุกกำลังใจจากครอบครัวก็ดีเพื่อนรอบข้างก็ดี ขอบคุณอีกครั้งครับที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ ไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์ ถ้าหากขาดสิ่งเหล่านี้ไป ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ผมจะมีวันนี้ ขอบคุณมากๆครับ


 
ทักษิณากรณ์ นนทะสิงห์ นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Microbiologie , Université Toulouse 3 เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

….หนึ่งในประสบการณ์ที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตของเด็กจากต่างจังหวัดคนหนี่งซึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้มาเรียนต่อที่ฝรั่งเศส ประเทศที่ซึ่งใครหลายคนอยากจะมาเยือน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน ถ้าขาดหนึ่งคำนี้ “โอกาส” คำสั้นๆที่ทำให้คนเราแตกต่างกัน…

…..ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับทุนจนถึงวันนี้ที่สำเร็จการศึกษา รวมเป็นเวลาห้าปีที่ฝรั่งเศส ยังจำทุกอย่างได้ดีเสมอ จากเด็กอายุสิบแปดที่ได้เลือกเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสห่างไกลจากบ้าน จากพ่อแม่ และได้รับความหวังว่าจะต้องเอาใบปริญญาเมืองนอกกลับบ้านนาให้ได้ แน่นอนความกดดันก็ต้องมี และกำแพงใหญ่อันแรกก็คือภาษาฝรั่งเศสที่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด แต่ด้วยความพยายามและขยันฝึกฝน นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากครอบครับต้อนรับ จึงทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี เคล็ดลับก็คือต้องเปิดใจ กล้า แล้วก็สนุกกับมัน เพราะทุกอย่างรอบๆตัวคือความรู้ทั้งสิ้น

หลังจากสอบผ่านภาษา ต่อมาคือการเข้าเรียนสถาบัน IUT d’Amiens ความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะนอกจากภาษาที่เฉพาะลงไปแล้วยังต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนด้านวิชาการที่รอบๆมีแต่คนฝรั่งเศสและผมเป็นคนไทยคนเดียวในห้อง บ่อยครั้งที่ท้อเพราะผลการสอบที่ไม่ผ่านและเรียนไม่รู้เรื่องเลย โชคดีที่กำลังใจดีๆยังมีจากเพื่อนๆในห้อง อาจารย์ พ่อแม่ และที่สำคัญจาก สนร ที่พอมีปัญหาก็ปรึกษาได้ทุกเรื่อง และที่สถาบันแห่งนี้เอง ผมได้รู้จักฝรั่งเศสในความเป็นจริงมากขึ้น รู้จักวิถีชีวิตตามความในปัจจุบันของคนฝรั่งเศสผ่านการพูดคุยกับคนอาเมียง ได้พบเพื่อนที่ดีและอาจารย์เองก็ยังใจดี ช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่เข้าเรียนที่ไม่รู้เรื่องเลยจนถึงวันที่จบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมจะไม่ได้มาเลยถ้าผมไม่กล้าที่จะเข้าหาเพื่อนๆหรืออาจารย์และถ้าไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่อยู่

ส่วนปีสามของปริญญาตรี ผมเลือก Licence générale de Microbiologie ที่เมือง Toulouse และที่มหาลัยแห่งนี้ความยากไม่ได้อยู่ที่เรื่องของภาษาแล้วแต่จะเป็นกระบวนการเรียนเนื่องจากว่าที่มหาวิทยาลัยจะเน้นเรียนด้านทฤษฎี การคิดวิเคราะห์ และการศึกษาด้วยตัวเอง แตกต่างจากการเรียนที่ IUT ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และนอกจากนี้การที่ข้ามมาเรียนสาขาจุลชีววิทยา ต้องเจอกับวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน จึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ระยะหนึ่ง แต่เมื่อจับทางได้เเล้วทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดี และที่ตูลูสนี่เองการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีให้ได้ทำมากมายเนื่องจากเป็นเมืองที่ใหญ่ หลายกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมทำให้ได้เจอสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอๆ ผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างความคิด ต่างภาษา ทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ได้รู้จักโลกใบนี้ในมุมมองที่กว้างขึ้น.

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนงานของโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่หยิบยื่นโอกาสนี้ให้ และคอยอยู่ข้างๆให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผมจะนำความรู้ที่มีและประสบการณ์ดีๆที่ได้กลับไปใช้เพื่อพัฒนาบ้านเราครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ…..


 
 
นายวุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ นทร. ความต้องการของสำนักงาน กพ. ( พัฒนาข้าราชการ) สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะกฎหมาย , Université Paris 2 (Panthéon-Assas) เมืองปารีส ฝรั่งเศส

ในการเรียนและใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 7 ปี ได้เพิ่มมุมมองหลายอย่างในชีวิตของผม ด้านบวกที่ชัดเจนคือคนฝรั่งเศสทำอะไรมีแผนเสมอ มีการจัดความคิดที่เป็นระบบ ในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะสาขากฎหมายก็เช่นกัน รูปแบบและเนื้อหาก็ต้องอยู่ในกรอบ และแบบวิธี ซึ่งแตกต่างจากระบบของอเมริกาหรืออังกฤษ ส่วนด้านลบในสังคมฝรั่งเศสก็คงมีให้เห็นกัน แต่ทุกที่บนโลกนี้ ไม่มีที่ไหนที่สมบูรณ์แบบ และเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการ แล้วทำยังไงเราถึงจะอยู่ในที่ที่เราต้องอยู่อย่างมีความสุข นั่นก็คือพยายามมองโลกในแง่ดี และมองเขาอย่างเข้าใจให้มากที่สุด สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ถือว่าเป็นเรื่องยาก ขอให้พี่ เพื่อนและน้องมีกำลังใจที่ดี ความสำเร็จจะมีได้ ไม่ใช่มีแค่ความตั้งใจ พยายาม อดทน หรือจังหวะที่ดีเท่านั้น แต่การทำตามวิธีการที่ถูกต้องก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ…ขอให้ทุกคนพบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับ


 
นางสาวดุจเดือน อุดมทรัพย์ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะ Materiaux/ Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier เมือง Montpellier ฝรั่งเศส

เวลาผ่านไปเร็วมาก ทุกวันนี้ยังจำได้ถึงวันแรกที่มาถึงที่นี่ หกปีที่ผ่านมานี้ทำให้เราโตขึ้น แล้วก็สอนอะไรให้กับชีวิตหลายอย่าง สิ่งที่เรียนรู้แล้วพูดกับตัวเองอยู่เสมอตลอดหกปีที่ผ่านมาก็คือ “ถ้าคนอื่นทำได้ เราก็ทำได้” คงไม่มีสิ่งใดที่คนที่มีความพยายามและความมุ่งมั่นจะทำไม่สำเร็จ เราอาจจะไม่เก่งเท่าเค้า แต่จงบอกตัวเองว่า เรามีความพยายามมากกว่าเค้า แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้สำเร็จโอกาสในชีวิตคนเรามีมาครั้งเดียวก็มากเกินพอ จงทำโอกาสที่เรามีนี้ให้มีค่ามากที่สุด

อยากจะบอกน้องๆและผู้ที่กำลังรู้สึกว่าทำไม่มันชั่งอยากเหลือเกิน ทำไมเราถึงทำได้ไม่ดีเท่าที่คิดไว้นะ ว่าขออย่าท้อ ขอให้เชื่อมั่นว่าเราก็เก่งพอ เราก็มีความมุมานะเพียงพอที่จะทำได้สำเร็จ แล้วเมื่อเวลาผ่านไป น้องๆ และคนรอบข้างก็จะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในความสำเร็จทุกย่างก้าวของตัวเอง

สุดท้ายนี้อยากขอขอบพระคุณๆอาสนร.ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำตลอดมา ขอขอบคุณทุกท่าน พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ นทร ทุกคนที่ให้ความอบอุ่น และกำลังใจ และจะขอสัญญาว่าจะทุ่มกายใจเพื่อนำความรู้ และประสบการณ์นี้ไปช่วยเหลือประเทศไทยที่แสนรักให้ได้มากที่สุด…แล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกคะ


 
นางสาว นันทน์ธิดา นิลศักดิ์ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Hospitality and Tourism Management/ Swiss Hotel Management School – สวิตเซอร์แลนด์)

อีกประสบการณ์ที่แตกต่าง ดิฉัน นางสาว นันทน์ธิดา นิลศักดิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลหนึ่งทุน หนึ่งอำเภอ จาก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2547 ดิฉันได้เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของสถาบันการโรงแรมชื่อว่า Swiss Hotel Management School ซึ่งสาขาวิชาที่ดิฉันเลือกเรียนนั้นคือการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ไม่ชอบการทำงานในโรงแรมอย่างเดียว ดิฉันจึงเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเพื่อให้สายงานของดิฉันกว้างพอที่ดิฉันจะสามารถเลือกงานที่ตรงกับความสามารถของดิฉันอย่างแท้จริง

โอกาสที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของดิฉันคือได้มาพบเจอ รู้จักและใช้ชีวิตอย่างคนสวิต มันคุ้มค่ามากที่ดิฉันได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อย่างเช่นการทักทาย คือการเอาแก้มแนบกัน สามครั้งแล้วออกเสียงแสดงความจริงใจ ซึ่งมันทำให้ดิฉันเขินอายอยู่ในตอนแรก ต่อจากนั้นดิฉันก็ได้พูดคุยทักทายกับเพื่อนใหม่และได้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมของไทยเรากับคนสวิตไปพร้อมกัน และที่ปฎิเสธไม่ได้ที่จะไม่พูดภาษา ฝรั่งเศส เพราะสวิตเซอแลนด์ฝั่งที่ดิฉันอาศัยนั้น ติดกับประเทศฝรั่งเศส ถึงแม้จะไม่ได้เก่งถึงกับเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันสามารถพัฒนาการสื่อสาร การออกเสียง และขจัดความเขินอายคือ การที่เราได้เรียนรู้แล้วใช้ ณ ตอนนั้นนั่นเอง ถึงแม้มหาลัยที่ดิฉันศึกษานั้นจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ แต่เราก็สามารถเลือกเรียน ในวิชาเสริมได้ว่าเราจะเรียนภาษาอื่นเพิ่ม ซึ่งมหาลัยนี้ ก็มีให้เลือก ทั้ง ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปนค่ะ และจากประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สวิตเซอแลนด์ นับเป็นเวลา เกือบห้าปี ทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย และประสบการณ์ที่ได้มาจากการฝึกงาน ต่างเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อดิฉันอย่างมากค่ะ และดิฉันจะนำประสบการณ์และความรู้ที่จะได้มานั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะ

ดิฉันอยากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ดิฉันได้มาถึงวันแห่งความสำเร็จนี้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคำปรึกษาที่ได้ ทุกความเข้าใจและติดตามดูใส่ใจของคุณนวพรรณ ธาตุเพชร ผู้ดูแลนักเรียนจากสำนักงานดูแลนักเรียนที่ฝรั่งเศสค่ะ…นางสาวนันทน์ธิดา นิลศักดิ์นางสาว ดวงนภา ทรงเพ็ง นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะTransformation agro industrielle / université bordeaux 1 เมืองบอร์โด-ฝรั่งเศส

หกปีกับอีกเก้าเดือนสำหรับบางคนอาจจะดูยาวนานหรืออาจจะดูสั้นไปบางสำหรับคนพวกหนึ่ง แต่หกปีเก้าเดือนสำหรับข้าพเจ้านั้นเป็นหกปีที่มีค่ามากมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนบ้านนอกคนหนึ่งให้มามองชีวิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆจากสังคมชาวตะวันตกที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะได้รับซักครั้งหนึ่งในชีวิต

ข้าพเจ้าเองก็แอบภูมิใจในความสำเร็จนี้อยู่ลึกๆเหมือนกันแม้มันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ (ชีวิตการทำงาน) แต่ข้าพเจ้าก็ภูมิใจที่ไม่ทำให้คนที่มอบโอกาสอันสวยงามนี้ผิดหวังในตัวของข้าพเจ้าแม้ว่าระยะทางที่ผ่านมาเส้นทางจะไม่ ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตรงกันข้ามมันกลับเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ เศร้าเคล้าน้ำตา ขุขระนิดๆ มีขวากหนามหน่อยๆแต่ก็แอบแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความสุข สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นความท้าทายที่คอยสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากความ ผิดพลาด เหมือนกับที่หลายคนเคยบอกว่า ไม่มีความทุกข์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความสุขแล้วถ้าไม่มีความลำบากเราคงไม่รู้เหมือนกันว่าความสบายมันมีค่ามากแค่ไหน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะบอกว่าการเรียนแม้มันจะยาก ทำให้เราเหนื่อยใจ ท้อแท้ สิ้นหวังในบางครั้ง ก็ขอให้คิดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคนอื่นยังผ่านมันไปได้แล้วทำไมเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปบ้างไม่ได้บ้างหล่ะ ยังไงข้าพเจ้าเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น พี่ๆ เพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนที่กำลังเดินทางตามหาฝันของตัวเอง ให้ประสบผลสำเร็จในเร็ววันนี้ เพื่อจะได้กลับไปเป็นกำลังของประเทศในการประกาศศักดาความเป็นไทยให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเจ๋งจริงๆค่ะ

ข้าพเจ้าคงไม่มีวันนี้หากไม่ได้รับโอกาสดีๆนี้จากทางรัฐบาลไทย คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และการดูแลอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ สนร ประจำประเทศฝรั่งเศสทุกท่าน มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆทุกคน และที่สำคัญกำลังใจจากคนในครอบครัวตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆท่านจากใจจริงและสัญญาว่าจะนำความรู้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในอนาคตค่ะ ….. ดวงนภา ทรงเพ็งนายเอกชัย มาตวงศ์ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Sciences, Technologies et Santé mention Physique-Chimie parcours Chimie / Université du Maine เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส

ความสำเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่….นับตั้งแต่วันที่ได้เห็นประกาศผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่สอง ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยื่งที่โชคดีได้รับทุนนี้และยังดีใจจนถึงทุกวันนี้ แรกเริ่มเดิมทีนั้นผมไม่ได้มีความคิดที่จะมาเรียนต่อยังต่างประเทศ เพราะคิดว่าความรู้ที่ผมมีนั้นคงไม่เพียงพอ อีกอย่างทุนนี้ต้องการให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศโดยให้เรียนโดยใช้ภาษาหลักของประเทศนั้นๆ ตัวผมเองเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสาย วิทย์-คณิต ดังนั้นจึงมีความรู้ภาษาต่างประทศแค่เพียงภาษาอังกฤษ แค่คิดว่าจะต้องไปเรียนต่างประเทศก็คิดว่ายากแล้ว ยังต้องเรียนเป็นภาษาเขาอีกคงยากอีกหลายเท่าตัว

การเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก ทำให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนๆชาวโอดอส และได้พูดคุยปรึกษาสอบถามความคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไป ผมก็ใช้ช่วงเวลานี้ค้นหาตัวเองว่าอยากเรียนอะไร เรียนที่ไหน ผมพยายามโทรปรึกษาที่บ้าน เพื่อนร่วมชั้นและครูอาจารย์ สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะเรียนวิศวกรรมเคมีที่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาและต้อนรับชาวต่างชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และวัฒนธรรมอันโดดเด่น

หลังจากประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าผมจะได้ไปศึกษาต่อคณะวิศวกรรมเคมี ณ ประเทศฝรั่งเศส ผมต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าค่ายอบรมเรียนภาษาและวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเดินทางไปเรียนต่อ ผมคิดว่าการจัดค่ายอบรมในช่วงสองเดือนนี้มีประโยชน์มากเลยครับ

  ทำให้เราได้เรียนภาษาที่เราจะต้องใช้ ก่อนการเดินทางไปประเทศนั้นๆกับเจ้าของภาษา ช่วยให้เรามีความรู้ติดตัวไปบ้างไม่มากก็น้อย

  ช่วยทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อนที่จะต้องเดินทางไปประเทศเดียวกับเรา

การเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส….และแล้วชีวิตใหม่ อะไรใหม่ๆก็เริ่มขึ้น หลังจากนี้ ความรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจจะหลุดออกมาจากร่าง เมื่อได้ยินเสียงประกาศที่บอกให้รู้ว่าขณะนี้ผมได้เดินทางมาถึงสนามบิน ณ กรุงปารีสแล้ว ผมและบรรดาเพื่อนนักเรียนจึงเริ่มเดินออกจากเครื่องบินเพื่อไปรับกระเป๋าเดินทางคืน ทันทีที่มาถึงจุดรอรับกระเป๋าเดินทาง ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีบรรดาเจ้าหน้าที่จาก สนร. และพี่โอดอส รุ่นหนึ่งมารอรับ เรียนภาษา ณ IUT Le Mans เมือง Le Mans การเรียนภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การออกเสียงก็ยุ่งยากพอสมควร แล้วไหนจะไวยากรณ์ที่แสนจะซับซ้อน แล้วยังมีคำยกเว้นอีกเพียบ ผมคิดในใจว่าปีนี้ผมจะสอบภาษาผ่านไหมเนี่ย แต่ในที่สุดผมก็สอบผ่านการทดสอบระดับภาษา (DU) ด้วยความขยันในการทำการบ้าน หมั่นทบทวนคำศัพท์และการพูดคุยกับชาวฝรั่งเศสโดยตรง ครอบครัวอุปถัมป์ (famille d’accueil) ก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส

การเรียนวิศวกรรมศาสตร์นั้นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนด้านนี้โดยเฉพาะและเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งไม่ตรงกับจุดประสงค์ของทุนนี้ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ณ IUT Le Mans เมือง Le Mans ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการย้ายเมือง เพราะคุ้นเคยกับเมืองนี้แล้ว และรู้จักผู้คนที่นี่พอสมควรแล้ว การเรียนในช่วงแรกๆนั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ต้องอาศัยคอยถามเพื่อนฝรั่งว่าคำนี้แปลว่าอะไร หรือไม่ก็ยกมือถามอาจารย์โดยตรง เพื่อให้สามารถเข้าใจวิชาที่เรียนได้ เมื่อเริ่มชินกับระบบการเรียนการสอนแบบฝรั่งเศสและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเรียนได้แบบที่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่จบครับ

เรียนปริญญาตรีปีสุดท้าย ณ Le Mans University เมือง Le Mans การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและอีอูเตนั้นมีความแต่งต่างกันพอสมควร ที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนน้อย ต้องอ่านหนังสือและทำการบ้านด้วยตัวเองที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ห้องทดลองของมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีความพร้อมสักเท่าไร ผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนที่อีอูเตมาก่อนจึงสามารถทำงานในห้องทดลองได้เป็นอย่างดี

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผ่านมาสี่ปีกว่าแล้ว…ในที่สุดก็ถึงวันนี้ วันที่ผมรอคอย วันที่ผมได้เป็นบัณฑิตกับเขาเสียที ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ สาขา เคมี-ฟิสิกส์ เอก เคมีใบนี้ผมภาคภูมิใจมากๆครับ

“ความสำเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่” สองท่านนี้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของผมเลยครับ แม้ว่าครอบครัวของผมจะไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่เพื่อการศึกษาท่านทั้งสองให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอด ต้องกราบขอพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้มาเรียนรู้ เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น ณ ประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้ ขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ให้การดูแลอย่างดีมาตลอดขณะที่ผมอยู่ที่ประเทศไทย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สนร.ทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจ และหนทางแก้ไขปัญหาในขณะที่ผมอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

สุดท้ายนี้ผมต้องขอบอกว่า การได้มาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เป็นกำไรของชีวิตจริงๆ ถึงแม้ว่าบางครั้งชีวิตจะไม่ราบรื่น มีอุปสรรค์บ้าง เหงาบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเติมโตเป็นผู้ใหญ่ รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา เมื่อถึงวันที่เราได้มองเห็นความสำเร็จของเราเองอยู่เบื้องหน้า เราจะมีความภูมิใจอย่างที่สุดครับ…….


 
นายเสกสรร พรหมเกษา นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ Sciences du langage / Universite Stendhal-Grenoble 3 เมือง Grenoble / ประเทศฝรั่งเศส

การที่ข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยให้มาศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เป็นโอกาสสำคัญที่ได้นำให้ข้าพเจ้าได้มาพบกับอีกโลกหนึ่งที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม สังคมและผู้คน ได้มาเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในเชิงวิชาการและในการดำรงชิวิตที่จะต้องทำเอง คิดเอง แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ถือว่าเป็นการฝึกฝนให้ตัวข้าพเจ้าเองแข็งแกร่งและโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขี้น

การใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เป็นธรรมดาที่เราจะได้พบกับสิ่งที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากสังคมและวัฒนธรรมของไทย สิ่งสำคัญของการที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นั้นก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของประเทศนั้น ๆ สำหรับประเทศฝรั่งเศสแล้ว สิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องมีการปรับตัวมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

– ด้านภาษาและการเรียนรู้ คือการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพให้ทันกับนักศึกษาฝรั่งเศส โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ และการทำงานกลุ่มกับเพื่อนฝรั่งด้วยกัน เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พยามยามพูดคุยกับเพื่อนฝรั่ง เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเองได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาได้ดีมากเลยทีเดียว ได้รู้จักกับคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราเพียงอย่างเดียว ได้รู้จักสำนวนต่างๆ หรือ ภาษาพูด ที่คนฝรั่งเศสเขาพูดกันในชีวิตประจำวัน การกล้าที่จะพูดและกล้าที่จะแสดงออกถึงความคิด นำเสนอผ่านงานที่เราทำหรือความรู้ที่เรามี ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝรั่งมากขึ้น เพราะมันพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนในประเทศแห่งนี้คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีเสรีภาพในการเสนอความคิดและการแสดงออกภายใต้พื้นฐานของความถูกต้อง สอนให้คิดให้ทำงานอย่างเป็นระบบ มีตรรกะทางความคิด มีแผนงานที่ชัดเจน ให้รู้ว่าจะทำอะไร เนื้องานพูดถึงอะไร มีจุดมุ่งหมายที่เห็นรูปธรรมเด่นชัด

– ด้านสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนของอากาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในแถบประเทศยุโรป บางวันแดดออก บางวันฝนตก ยิ่งถ้าเป็นฤดูหนาวด้วยแล้วยิ่งร้ายไปกันใหญ่ จะเดินทางออกจากบ้านไปไหนก็เห็นจะลำบากไปหมด ดังนั้นการดูพยากรณ์อากาศอยู่เป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับตัวข้าพเจ้าเอง

– ด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการฝึกฝนพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้าเอง คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเขา ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศส เรียนรู้ว่าเขากินเขาอยู่กันอย่างไง เรื่องเวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถราง รถบัส การวิ่งของรถที่ชัดเจนตรงเวลา สิ่งสำคัญก็อยู่ที่เราว่าจะบริหารเวลาอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่พลาดต่อการออกเดินทางในแต่ละครั้ง วัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองนี้สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการยอมรับและเปิดใจให้กว้างกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งและมีคุณค่าเสมอ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน เป็นอย่างมากที่ได้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนำเอาศาสตร์วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมากลับไปเป็นแรงพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป ขอบคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างข้าพเจ้ามาโดยตลอด และขอขอบคุณสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่ให้การดูแล เป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมาครับ