บทความจาก นทร สวิตฯ -นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเกียรติยศ

2016-01-22 18:45:22

(JPG)

สวัสดีครับ  ผม นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเกียรติยศ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่3 จากอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขณะนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจการโรงแรม จากสถาบัน Les Roches International School of Hotel Management ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดช่วงเวลาเกือบ 4 ปีที่ผมได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายสำหรับผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมได้รับทุนอย่างเป็นทางการ ผมก็ได้รับการแนะแนวและเข้าค่ายเตรียมตัวจากพี่ๆ สำนักงานกพ. เป็นอย่างดี สาเหตุที่ผมเลือกศึกษาในวิชาบริหารธุรกิจการโรงแรม เนื่องจาก ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักลำดับต้นๆ ของประเทศไทย รวมทั้งความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็สูงด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศชื่อเสียงเป็นอย่างมากด้านการศึกษาวิชาการโรงแรม อีกทั้งสถาบันการโรงแรมอันดับต้นๆ ของโลกหลายแห่งยังตั้งอยู่ในประเทศนี้อีกด้วย หลังจากผมเตรียมตัวและผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ผมและเพื่อนนักเรียนทุนได้เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ทันทีที่ผมเดินทางมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ ผมก็ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพี่ๆ เขาจะดูและเราทุกอย่างเสมือนเป็นผู้ปกครองเราตลอดช่วงที่เริ่มเรียนจนสำหรับการศึกษา สถาบันที่ผมเรียนจะตั้งอยู่บนเขาใกล้สกีรีสอร์ท ดังนั้น อากาศจะค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี สิ่งที่ท้าท้ายช่วงแรกสำหรับการเรียนคือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศ อาหารการกิน ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทย ถึงแม้ว่าภายในสถาบันจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลักๆ นอกสถาบันคือ ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน การเรียนภาษาที่ 3 จากสถาบันควบกับการใช้ชีวิตประจำวันจึงสำคัญเป็นอย่างมาก หลักสูตรปริญญาตรีผมเรียนจะมีทั้งหมด 7 ภาคการศึกษา แบ่งเป็นฝึกงาน 2 เทอม และเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 5 เทอม โดย 2 เทอมแรกจะเป็นการฝึกภาคปฎิบัติด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับผมมากเพราะนอกจากเป็นการนำสิ่งที่เรียนมาใช้งานจริงแล้ว เราต้องนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้และต่อยอดอีกด้วย ต่อจากนั้นจะเป็นภาคทฤษฎีที่เจาะลึกการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละภาคเรียนก็จะมีความยากของแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ด้วยความพยายามและความอุตสาหะก็ทำให้ผมประสบความสำเร็จในที่สุด