การเยี่ยม นทร. Brig Leysin และ Lausanne -สมาพันธรัฐสวิส

 เยี่ยมนักเรียนที่ Brig Leysin และ Lausanne สมาพันธรัฐสวิส ระหว่าง 19-22 ม.ค. 59

ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3) ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Brig และเมือง Leysin และ นทร. ทุนรัฐบาล ศึกษา ณ เมือง Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสนี้ ได้พบกับผู้บริหารสถาบัน César Ritz และ SHMS ซึ่งให้การต้อนรับอย่างดี และที่ Lausanne ได้ประชุุมกับ นทร. ศึกษา ป.เอก ซึ่งทำวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ การใช้นาโนเทคโนโลยีในสารวัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย การพิสูจน์เอกสารเพื่อใช้หาข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวน และ เซลล์พาหะนำยาไปฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกาย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มค 2559