สัมมนา นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4 สวิส

 

ในโอกาสที่ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษาวิชาการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทยอยสำเร็จการศึกษาในปี 2559 สนร. ได้จัดสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมและโอกาสในการทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในวันที่ 5 มี.ค. 59 ที่เมือง Fribourg โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ออท. ประจำกรุงเบิร์น นพปฎล คุณวิบูลย์ มากล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดแก่ นทร. ในงานนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คุณ Mano Pierce วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการโรงแรม จากลอนดอน และ คุณจตุพล มนชะอุ่ม อดีต นทร. 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่นที่ 2 จากโรงแรม Le Meridien ภูเก็ต มาถ่ายทอดความรู้และฝากข้อคิดไว้ว่า ทำงานต้องคิดอย่างมีมิติ มองให้ไกล คาดการณ์ล่วงหน้า และ ในการทำงาน อย่าทำเพียงให้งานเสร็จ แต่ทำให้สุด (ความสามารถ)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2559