การเยี่ยม นทร. ที่ Vichy (CAVILAM)

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก.พ. ณัฐวุฒิ คล้ายขำ ที่ศึกษา ณ เมือง Vichy ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ เยี่ยมชมกระชับความสัมพันธ์กับ สถาบันภาษา Cavilam โดยมี M. Olivier Ortiz และ Mme Marion Villiers จากฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของสถาบัน ให้การต้อนรับอย่างดี ตลอดเวลาการเยี่ยมชม ครูและเจ้าหน้าที่ของ Cavilam ต่างก็แสดงความชื่นชมความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยมของ ณัฐวุฒิ จนได้สมญาว่าเป็น Mascotte ของสถาบัน ณัฐวุฒิอยู่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ Cavilam มาแล้ว เป็นเวลา 10 เดือนและจะย้ายไป Bordeaux เพื่อศึกษาสาขากฎหมาย ระดับ Master 1 ในปีการศึกษาใหม่นี้