นทร. จบการศึกษามิถุนายน ปี 2559

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
และขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน


ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สุภาภรณ์ อรุณธนโยธิน / Mlle. Suphaporn ARUNTHANAYOTHIN
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Ingénieur des Industries Chimiques / Ecole Nationale Supérieure des
Industries Chimiques de Nancy (หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี-โท)
เมือง / ประเทศ : Nancy/ France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 06 /10 /2016 
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ธัญญาเรศ เนตรวีระ / Mlle. Tanyarade NATEWEERA
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Formation d’Ingénieur Mécanique / Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz
(หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี-โท)
เมือง / ประเทศ : Metz / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 27 /06 /2016
ชื่อ-นามสกุล : นายฐณพล วงษ์ทองเหลือง / M. Thanaphon WONGTHONGLUEANG
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
จากคณะ / สถาบัน : Chimie Biologie / Université Grenoble I : Joseph Fourier
เมือง / ประเทศ : Grenoble / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 14 /06 /2016
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สุจิตรา แก้วเจือ / Mlle Sujittra KEAWJUEA
ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 3
สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
จากคณะ / สถาบัน : Gestion / Institut d’administrations des entreprises- IAE Limoges
เมือง / ประเทศ : Limoges / France
สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 14 /06 /2016