มาตรการ Couvre-feu พื้นที่ 8 แห่งในฝรั่งเศสตั้งแต่ 17 ต.ค 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการระบาดระลอกที่ 2  รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre feu/curfew  ในพื้นที่ 8 แห่ง ช่วงระหว่างเวลา 21.00 – 06.00 น. ในเบื้องต้น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอให้นักศึกษาที่พำนักในเมืองที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 แห่ง เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนใกล้ชิด  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ลดการพบปะ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หากมีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลาที่รัฐบาลมีประกาศห้ามไว้ ก็สามารถมีคำร้องขออนุญาตได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส – กระทรวงมหาดไทย ตามลิงค์เว็ปนี้    https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

กรณีที่มีความจำเป็นสุดวิสัยต้องเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศส โดยไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกได้นั้น ก่อนจะซื้อตั๋วโดยสาร ขอแนะนำให้ศึกษาโดยละเอียดถึงมาตรการสาธารณสุขของประเทศปลายทาง ซึ่งอาจจะมีมาตรการกักตัว  นักศึกษาสามารถติดตามอ่านรายละเอียดสถานการณ์ Covid -19 ได้จาก
– สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส https://www.facebook.com/ThaiEmbassyParis/ 
– เว็ปไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศส https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  หรือหน่วยงานราชการฝรั่งเศส อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2563