ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2021

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูง ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นตั้งแต่ 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ไม่จำกัดสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป (2016, 2017, 2018, 2019, …)

 เปิดรับเอกสารถึงวันที่ 25 ต.ค. 2563

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดและคู่มือการสมัคร ได้จากลิงค์เว็ปไซต์

https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

กรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  02 627 2120 และ 02 627 2160

อีเมล jrfprogram@gmail.com  / bangkok@campusfrance.org

ที่มาของข้อมูล CampusFrance Thailand

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / สิงหาคม 2563