ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

http://stscholar.nstda.or.th/  หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020

กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม  2563