สนร. เปิดให้บริการหลังการผ่อนปรนมาตรการกักบริเวณ ในภาวะแพร่ระบาด COVID-19

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ได้มีมาตรการกักบริเวณตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สนร. จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จากเดิมสำนักงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze Paris 75116 เป็นทำงานในที่พักอาศัย (Télétravail/work from home) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น

โดยที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวเริ่มคลี่คลายมากขึ้นตามลำดับ สนร. จึงได้เริ่มกลับเข้าทำงาน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ตั้งแต่วันที่ 11พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สนร. จะปฏิบัติงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต  กรุงปารีส ตามวันและเวลาปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.30 น.

นักเรียนสามารถติดต่อ สนร. ได้ที่
ที่อยู่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze Paris 75116
โทรศัพท์ : 33 (0) 1 56 26 04 49 / 33 (0) 1 56 26 10 42  และ 33 (0) 1 56 26 10 44
อีเมล : oeaparis@orange-business.fr

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สนร. ฝรั่งเศส / มิถุนายน 2563