กิจกรรม Campus France Thailand : 2 กรกฎาคม 2563

Campus France  :  Exclusive Talk with Thai Students in France (A.E.T.F.)

วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลาประเทศไทย 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต่อเนื่องจาก “Preparation before departure and Life in France”

วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อการพูดคุยกับนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส ตัวแทนจาก  “สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ” หรือ “Association des Etudiants Thailandais en France (A.E.T.F)” โดย พี่ Anirut – นักศึกษาปริญญาเอก ด้าน Automation and System Engineering และ พี่ Arnon นักศึกษาปริญญาเอกด้าน Mechanics of Materials

ประเด็นพูดคุย เกี่ยวกับการเตรียมตัวมาศึกษาและชีวิตนักศึกษาจากประสบการณ์ตรง  พร้อมให้คำแนะนำ สำหรับนักศึกษาที่จะมาศึกษาในฝรั่งเศสในอนาคต ในหัวข้อ
1. แนะนำสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.)
2. สถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลก รัฐบาลฝรั่งเศสมีมาตรการรับมือในวิกฤตินี้อย่างไร  ประสบการณ์และการปฏิบัติตัวของนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส
3. คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางมาศึกษา
4. ชีวิตนักศึกษาในฝรั่งเศส กับ วิถีปกติใหม่ (New normal)
5. ช่วง Q & A ถาม-ตอบ

ผู้สนใจลงทะเบียน : https://forms.gle/jXh9byJQ3z6ksJL99
คลิ้กเพื่ออ่านกำหนดการและกิจกรรมอื่นๆ :  https://www.facebook.com/events/252517189309154/
คำถามเพิ่มเติม : โทร 02 627 2160 / 02 627 2107
ที่มาของข้อมูล : CampusFrance Thailand

L’image contient peut-être : 2 personnes, texte
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2563