กิจกรรม Campus France Thailand : 26 มิถุนายน 2563

Campus France Virtual Fair 2020 : Preparation before departure and Life in France วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลาประเทศไทย 10:00 – 11:30 น.

วัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศด้านการอุดมศึกษา และโอกาสการไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการแนะแนวการศึกษาแบบออนไลน์ ในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนต่อฝรั่งเศส ซึ่งสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ อาทิ

1. ระบบการศึกษา
2. วิธีการเลือกหลักสูตร – สถาบัน
3. ขั้นตอนเตรียมตัวและเตรียมเอกสาร • การเตรียมตัวก่อนเดินทางและชีวิตนักศึกษาในฝรั่งเศส
4 แนะแนวรายสาขา ทั้งสายสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปกรรม ฯลฯ
5. เสวนาพิเศษเชิงลึกเรื่องทุนการศึกษาในทุกระดับ
6. การเรียนต่อปริญญาเอกและการทำวิจัยในฝรั่งเศส
7. สัมภาษณ์พิเศษ ศิษย์เก่าหรือนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส

คลิ้กเพื่ออ่านกำหนดการและกิจกรรม https://www.facebook.com/events/252517189309154/
ที่มาของข้อมูล : CampusFrance Thailand

Aucune description de photo disponible.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2563