แบบสอบถามคนไทยในฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับ ป. ไทย อย่างเร่งด่วน

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด 
คลิ้กเพื่อลงชื่อ 

สำหรับนักศึกษาโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายัง สนร. อีกทางหนึ่งด้วยที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr

ที่มาของข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2563