สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 1 – วันที่ 3 เม.ย 2563 )
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 2 – วันที่ 6 เม.ย 2563 )
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 3 – วันที่ 15 เม.ย 2563)
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 4 – วันที่ 27 เม.ย 2563)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2563