แบบสอบถามคนไทยในฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับ ป. ไทย ภายในเดือน พ.ค. 2563

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
ได้ประกาศแจ้งให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในช่วงดังกล่าว ดำเนินการลงชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อการติดต่อเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด   https://www.facebook.com/ThaiEmbassyParis/posts/947378775681019
คลิ้กเพื่อลงชื่อ https://tinyurl.com/yawr6ya7

สำหรับนักศึกษาโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายัง สนร. อีกทางหนึ่งด้วยที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr

ที่มาของข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2563