ราชการฝรั่งเศสขยายอายุบัตรถิ่นพำนัก (Titres de séjour)

ทางราชการฝรั่งเศสได้ขยายอายุบัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) วีซ่าระยะยาว ใบอนุญาตให้พำนักในฝรั่งเศสได้ชั่วคราว และใบรับคำร้องขอบัตรถิ่นพำนัก ที่หมดอายุระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 15 พ.ค. 2563 ออกไป 180 วัน คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

ที่มาข้อมูล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2563