บัตรพำนักหมดอายุระหว่างวิกฤตโคโรน่าไวรัส

 

ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในประเทศฝรั่งเศสและมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยรัฐบาลได้ประกาศการกักพื้นที่ (Le confinement) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปนั้น

เว็ปไซต์ราชการฝรั่งเศส ​ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ว่า เอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งหมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ให้ได้รับการขยายอายุต่อไปอีก 3 เดือน

– วีซ่าพำนักระยะยาว

– บัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) ไม่รวมถึงบัตรพำนักสำหรับนักการทูต

– ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยชั่วคราว (autorisations provisoires)

– ใบรับรองคำขอลี้ภัย

– ใบพำนักชั่วคราวที่ใช้ระหว่างขอรับบัตรถิ่นพำนัก (récépissé)

โดยสำนักงานตำรวจ (Préfecture​ de​ Police) ได้แนะนำให้ผู้ที่ถือเอกสารที่กำลังจะหมดอายุและได้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเดินทางกลับเข้าในประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง

ที่มาของข้อมูล : Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563