การเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Bordeaux 12-13 มีนาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. อรอุมา สันตวิธี นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี ณ เมือง Bordeaux และได้เยี่ยมชมห้องทดลอง PRIMS –Ims โดยมีอาจารย์ Hélène  DEBEDA อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนให้การต้อนรับและพาชมห้องทดลอง

งานวิจัยของ น.ส. อรอุมาฯ เป็นการใช้ความรู้ทางเคมีพัฒนา sensitive coating เพื่อใช้ในชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ตรวจจับสารระเหยที่เป็นพิษในอากาศ ที่มีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพาและมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการควบคุมมลภาวะในวงกว้าง

ในโอกาสนี้ อาจารย์ Hélène DEBEDA ซึ่งชื่นชมในความพากเพียรของนักศึกษาไทยแจ้งกับ สนร. ว่ายินดีที่จะพิจารณาใบสมัครของนักศึกษาไทยรายอื่น ๆ ที่จะมาศึกษาในฝรั่งเศสต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563