ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ  ฉบับที่ 2  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ( ฉบับที่ 1)
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด ⇒ https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/covid19-ocsc-announce.pdf

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /  มีนาคม 2563