ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19

Update*** ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563  ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19

สำหรับนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 

กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดบริเวณเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ออกจากที่พักไปทำงานกรณีที่ไม่สามารถทำงานทางไกลได้ ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างแสดงประกอบ

2. จับจ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานและการทำงาน
» ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดสดแล้วแต่เมือง ร้านขายยา ร้านขายบุหรี่และหนังสือพิมพ์ ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร บริการไปรษณีย์เปิดทำการบางสาขา
» มาตรการข้อนี้ อนุญาตให้ออกนอกบ้านเพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายตามบ้าน เช่น ช่วยบริการซื้อของให้คนแก่ การออกไปรับเบี้ยหวัดประกันสังคม การออกไปกดถอนเงินสดด้วย

3. เหตุผลทางสุขภาพ ให้เฉพาะการไปพบแพทย์ เฉพาะการไปพบแพทย์ที่ไม่สามารถทำทางไกลได้ การไปตามนัดแพทย์ที่ไม่สามารถเลื่อนได้ หรือนัดของผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
» กรณีมีอาการป่วยเล็กน้อย เช่นมีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้โทรปรึกษาแพทย์ (แพทย์ประจำตัว หรือ ถ้ายังไม่มีขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทางไกลเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) หรือเภสัชกร และอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ
» หากมีอาการหายใจลำบากและมีไข้สูงเป็นเวลาหลายวัน จึงโทรเบอร์ฉุกเฉิน 15 หรือศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะกิจที่มีในเมืองนั้นๆ (ดูได้จากเว็บไซต์เทศบาลประจำเมือง)  กรณีมีไข้ ระหว่างรอปรึกษาแพทย์ให้ทานยาลดไข้ตระกูล Paracetamol เท่านั้น

4. เหตุผลทางครอบครัวที่ไม่อาจรอได้ หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเลี้ยงเด็ก

5. ออกนอกบ้านช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อออกกำลังกายคนเดียวหรือ เดินเล่นกับสมาชิกที่พักอยู่ในบ้านเดียวกัน อนุญาตให้ 1 ชั่วโมง/วัน ภายในระยะทาง 1 กิโลเมตรจากที่พัก ถ้าจำเป็นพาสัตว์เลี้ยงออกไปด้วยได้

6. มีหมายเรียกตัวจากศาลหรือทางการ

7. ร่วมภารกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามคำขอของราชการ

» การออกนอกบ้านแต่ละครั้ง จะต้องกรอกและพกพาหนังสือรับรองทุกครั้ง  Attestation de Déplacement Dérogatoire  โดยระบุเวลาที่ออกจากที่พัก  และมีหลักฐานประกอบแสดงได้หากมีการตรวจ  *สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ที่นี่*  หรือคัดลอกด้วยลายมือตามต้นแบบ ตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้าย โดยเลือกคัดลอกเฉพาะเหตุที่ตนออกจากบ้าน 1 ใน 7 ข้อดังกล่าว

» หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 135  – 375 ยูโร  ถ้ากระทำผิดซ้ำภายใน 15 วัน ปรับ 1.500 ยูโร ถ้ายังฝ่าฝืนเกิน 4 ครั้งภายใน 30 วัน โทษจำคุก 6 เดือนและปรับ 3.750 ยูโร

คำแนะนำเพิ่มเติม เมื่อออกนอกบ้าน ให้รักษาระยะห่างจากคนอื่น 1 เมตรอย่างน้อยในทุกกรณี เช่น ในระหว่างรอคิวจับจ่ายของ

สำหรับ นทร. ที่ศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ การจำกัดบริเวณในสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ในระดับควบคุมตนเอง ขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น หรือ สำนักงานสาธารณสุข Federal Office of Public Health (FOPH) ซึ่งมีข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ คลิ้กอ่านรายละเอียดที่นี่

*****************************************
ข้อปฏิบัติในระหว่างการจำกัดบริเวณภาวะแพร่ระบาด Covid-19 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนที่พำนักอยู่ในประเทศที่ศึกษา ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส  ขอให้ปฏิบ้ติตามมาตรการจำกัดบริเวณที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงหลักการว่า « ออกนอกบ้านเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ » ตามเหตุผลต่อไปนี้

1. ออกจากที่พักไปทำงานกรณีที่ไม่สามารถทำงานทางไกลได้ ต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างแสดงประกอบ

2. จับจ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ร้านค้าที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดสด ร้านขายยา ร้านขายบุหรี่และหนังสือพิมพ์ ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร  บริการไปรษณีย์เปิดทำการบางสาขา

3. เหตุผลทางสุขภาพ กรณีมีอาการป่วยเล็กน้อย เช่นมีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้โทรปรึกษาแพทย์ (แพทย์ประจำตัว หรือ ถ้ายังไม่มีขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทางไกลเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) หรือเภสัชกรและอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ หากมีอาการหายใจลำบากและมีไข้สูงเป็นเวลาหลายวัน จึงโทรเบอร์ฉุกเฉิน 15  กรณีมีไข้ระหว่างรอปรึกษาแพทย์ ให้ทานยาลดไข้ตระกูล Paracetamol เท่านั้น

4. เหตุผลทางครอบครัวที่ไม่อาจรอได้ หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือ

5. ออกนอกบ้านช่วงเวลาสั้นๆ ในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อการออกกำลังกายโดยลำพัง  การออกนอกบ้านแต่ละครั้ง จะต้องกรอกหนังสือรับรองทุกครั้ง Attestation de Déplacement Dérogatoire ติดตัวเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้หากมีการตรวจค้น ดาวน์โหลดได้ที่นี่  หรือคัดลอกด้วยลายมือตามต้นแบบ

คำแนะนำเพิ่มเติม
– เมื่อออกนอกบ้าน ให้รักษาระยะห่างจากคนอื่น 1 เมตรอย่างน้อยในทุกกรณี เช่น ในระหว่างรอคิวจับจ่ายของ
– สามารถจำกัดการออกนอกบ้านเพื่อจับจ่ายของได้โดยการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้มาส่งที่พักได้ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 วัน

สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน การจำกัดบริเวณในสวิตเซอร์แลนด์ยังอยู่ในระดับควบคุมตนเอง ขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น หรือ สำนักงานสาธารสุข Federal Office of Public Health (FOPH) ซึ่งมีข้อมูลเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563