ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

6123_ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ-แจ้ง สนร-2มีค63

อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม  2563 คลิ้ก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563