คำแนะนำในการป้องกันและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ COVID-19

ตามที่มีการแพร่กระจายโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทั่วโลกมากกว่า 114 ประเทศ โดยในทวีปยุโรปประเทศฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,281 คน และมีคนเสียชีวิตจำนวน 48 คน สถานการณ์ปัจจุบันในภาพรวมยังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ระดับ 2 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังพิจารณาหากมีการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีการประกาศเพิ่มระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ระดับ 3 (ระดับสูงสุด)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส ที่ได้ประกาศคำแนะนำในการป้องกันตัว ไว้ดังนี้

ารดูแลตัวเองทั่วไปเพื่อป้องกันตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
1. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
2. เมื่อไอหรือจาม ให้ใช้ข้อศอกปิดไว้ หรือใช้กระดาษอนามัย (ทิชชู่)
3. ทักทายโดยไม่สัมผัสมือ หลีกเลี่ยงการโอบกอด
4. ใช้กระดาษอนามัย (ทิชชู่) แบบครั้งเดียวทิ้ง

สำหรับผู้ที่อยู่ในโซนหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรค
1. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง
2. สังเกตอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไอ หรือหายใจลำบาก
3. ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลสุขภาพอ่อนแอ เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
5. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงโรคหรือสถานที่สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพอ่อนแอ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์แม่และ
เด็กอ่อน บ้านพักคนชรา
6. หลีกเลี่ยงการออกจากที่พักถ้าไม่จำเป็น (ที่ชุมนุมหนาแน่น ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์)
7. สำหรับพนักงาน/นักเรียน-นักศึกษา หากไม่มีอาการสุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถทำงาน/เรียนได้ตามปกติ
8. สำหรับเด็กเล็ก/เยาวชน ยังไปสถานเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้

สำหรับผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีไข้หรือรู้สึกมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก) หรือผู้ที่พำนักอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงโรค หรืออยู่ในระยะ 14 วันหลังจากการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรค
1. ติดต่อ Samu Center 15 เพื่อแจ้งอาการและรายละเอียดการเดินทาง
2. หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิด
3. ไม่เดินทางไปยังแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Services Urgences) หรือนัดหมายพบแพทย์ประจำตัว (Médecin Traitant) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายโรค

รัฐบาลฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัยไม่มีความจำเป็นหากไม่ป่วย ซึ่งได้สงวนไว้สำหรับสถานพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางแพทย์ และผู้ป่วย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ฝรั่งเศส หมายเลข 0 800 130 000บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สนร. ฝรั่งเศส ขอแนะนำให้นักเรียนไทยในยุโรป ดูแลร่างกายให้แข็งแรง หมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด ปรับเพิ่มความสะอาดส่วนตัวและที่พักให้ปลอดเชื้อโรคมากที่สุด เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงโรค ขอให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศที่ศึกษาหรือพำนักอยู่

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศที่พำนักอยู่เป็นระยะ ๆ ด้วย

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / มีนาคม 2563

ที่มาของข้อมูล https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus