ผู้แทนสถาบันภาษา Institut de Touraine เยี่ยม สนร.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ให้การต้อนรับ  Monsieur Thierry PELTREAU ผู้อำนวยการสถาบันภาษา Institut de Touraine  เมือง Tours ที่ได้เดินทางมายังสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เพื่อพบกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. การศึกษา เพื่อแนะนำตัวในฐานะผู้อำนวยการคนใหม่ของสถาบันฯ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ และ สนร. ฝรั่งเศส

อทศ. ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) และ จนท. ได้ให้การต้อนรับ โดยมีการพูดคุยกับสถาบันฯ เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่ง สนร. ได้จัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สถาบันภาษา Touraine มาโดยตลอด  รวมทั้งสถาบัน Touraine  เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  นอกจากมีมาตรฐานการเรียนการสอนแล้ว  ยังมีบริการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องชีวิตประจำวัน จึงได้รับการรับรองคุณภาพจากราชการฝรั่งเศส (Label Qualité Français Langue Etrangère)  ทั้งนี้ ยังได้มีการพูดคุยหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

เมือง Tours ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางทางตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส มีแม่น้ำ Cher และ Loire  รวม 2 สายไหลผ่าน  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านวรรณคดีฝรั่งเศส ซึ่งมี Honoré de Balzac นักเขียนนวนิยายและบทละครที่โด่งดังในศตวรรษที่ 19 เคยมาพำนักอยู่ที่เมืองตูร์ แล้วนำทรรศนียภาพอันงดงามของเมืองนี้ มาบรรยายลงไปในนวนิยายของตัวเอง นวนิยายนี้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน  เมือง Tours ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาอีกด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / กุมภาพันธ์ 2563