พิธีประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานที่เมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมพิธีประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานที่เมืองแบรสต์  โดยมี นาย François Cuillandre นายกเทศมนตรีของเมืองแบรสต์ นาย Ivan Bouchier  รองผู้ว่าการจังหวัด Finistère และ นาย Thierry Mathou อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศส รวมถึงชาวเมืองแบรสต์อีกเป็นจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในงานนี้  ยังประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมของไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร การรำกลองยาว และมีการสาธิตการนวดไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโกอีกด้วย

โครงการรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานที่เมืองแบรสต์ เกิดขึ้นโดยสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ที่มีแนวคิดเพื่อการเฉลิมฉลองการครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเยือนฝรั่งเศส ซึ่งคณะราชทูตได้ขึ้นท่าที่เมืองแบรสต์ ก่อนเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2229 และได้เดินทางกลับสยามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2230 โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือเมือง Brest เช่นกัน

เมืองแบรสต์ (Brest) เป็นเมืองท่าและฐานทัพเรือที่สำคัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝรั่งเศส มีถนนชื่อ Rue de Siam (ถนนสยาม) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์แห่งประเทศสยาม ภายใต้การนำของ  เจ้าพระยาโกษาปาน ในปี พ.ศ. 2229 ที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส โดยถนนสยามถือ เป็นถนนประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และอยู่คู่กับถนนแบรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้เสนอให้เพิ่มชื่อถนนแบรสต์ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสตั้งอยู่บนถนนสายนี้ ซึ่งมีพิธีเพิ่มชื่อถนนแบรสต์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นอกจากนั้น ในเมืองแบรสต์ยังมีสถานีรถแทรม (Tramway) ชื่อว่าสยาม ตั้งอยู่บนถนนสยาม ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยร้านช็อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย ทั้งนี้ สถานที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปานอยู่ใกล้ที่ตั้งสถานีรถกระเช้าไฟฟ้าของเมืองแบรสต์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะมีผู้คนเดินทางผ่านในบริเวณดังกล่าว

อ่านรายละเอียดและชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.894368430982054&type=3

ข้อมูลและรูปภาพ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

     

     

อ่านรายละเอียดและชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.894368430982054&type=3

ข้อมูลและรูปภาพ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2563