สถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology  (AIT) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ไร้ข้อผุกพัน  โดยเป็นทุนที่รัฐบาลให้ความสนับสนุนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

  1. His Majesty the King’s Scholarships for Doctoral Program
  2. His Majesty the King’s Scholarships for Master’s Program
  3. Her Majesty the Queen’s Scholarships for Master’s Program
  4. Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Program

มูลค่าทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังรายละเอียด ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– จบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ด้วยผลการเรียนที่โดดเด่น ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรองรับ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่ สถาบัน AIT กำหนด
– มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตามที่ สถาบัน AIT กำหนด คือ 2.75 – 3.00 (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือ 3.50 (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการสมัคร :
– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ
– ข้อเสนอแนะงานวิจัย

วิธีการสมัคร : สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ปิดรับสมัคร : 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับทุนพระราชทาน
10 มิถุนายน 2563 สำหรับทุนรัฐบาลไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ait.ac.th  
Ms. Wilailak โทร 02-524-5023 หรือ Ms. Kanchana at 02-524-6119  E-mail: rtg@ait.ac.th

ที่มาของข้อมูล :  https://www.scholarship.in.th/ait-scholarships/?fbclid=IwAR2M7RrQ-dl-W-ot0blMv_-93GB1OV8dsd8Tt9v6lX7pSN2DSZ036xSlQqg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2563