โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019*

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข​ฝรั่งเศส​ประกาศ​ว่า​ พบผู้ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนาสายพันธุ์​ใหม่​รวม 6 คน ที่กรุงปารีสและเมืองบอร์กโดซ์​ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น สนร. ฝรั่งเศส จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบดังกล่าว และ​คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าว

ในกรณีที่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือมีความเสี่ยง อาทิ เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนหรือไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัส​โคโรนา ซึ่งอาจจะได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ ขอให้ติดต่อ Samu Center 15 โดยไม่เดินทางไปยังแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Services Urgences) หรือนัดหมายพบแพทย์ประจำตัว (Médecin Traitant) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ขอให้นักเรียนทุกคนติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำของราชการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ มาตรการของรัฐบาล คำแนะนำ คำถามในกรณีต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์เว็ปไซต์รัฐบาลฝรั่งเศส https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2563