การประท้วงในประเทศฝรั่งเศส

นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ได้มีการประท้วงของกลุ่มสหภาพแรงงานฝรั่งเศสและกลุ่มอื่นๆ ประมาณ 200 กลุ่มเพื่อต่อต้านนโยบายการปฏิรูปการเกษียณของรัฐบาล โดยได้เดินขบวนประท้วงหลายครั้งในหลายๆ เมืองทั่วประเทศฝรั่งเศส และคาดว่าจะมีการเดินขบวนอีกในกรุงปารีสและเมืองใหญ่ เช่น Marseille  เมือง Lyon เมือง Nantes และอีกหลายเมือง  นอกจากนี้ ได้มีการประท้วงและการหยุดงานของระบบขนส่งมวลชนในฝรั่งเศส (SNCF) และระบบขนส่งในกรุงปารีส (RATP) นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ได้ลดการให้บริการน้อยลงมาก ซึ่งเหตุการณ์จะต่อเนื่องไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. 2563

สนร. จึงขอแจ้งเตือนนักเรียนทุกคนที่อยู่ระหว่างการเดินทางทัศนศึกษาในช่วงเทศกาลปลายปี 2562 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการเดินทาง อีกทั้ง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงที่ชุมนุมต่าง ๆ ที่จะมีการชุมนุมประท้วง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด

โดย สนร. ขอความร่วมมือว่า หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสหรือที่ใดก็ตามในยุโรป ขอให้แจ้งสถานะความปลอดภัยให้ครอบครัวและ สนร. ทราบโดยด่วน  ที่หมายเลข + 33 06 78 16 23 88
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส +33 6 46 71 96 94 และ +33 6 03 59 97 05

ท้ายนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2562

Photo credit : La Croix