งาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair ครั้งที่ 12

สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเข้าร่วมการแข่งขัน Abstract Competition ในงาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair ครั้งที่ 12 (SACC 2020) ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ Holiday Inn London Kensington Forum, SW7 4DN.

ผู้สมัครสามารถส่งบทคัดย่อ (ไม่เกิน 300 คำ) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย หรือ แผนการทำวิจัย ในสาขาดังต่อไปนี้
(1) Pure Science and Medical Science
(2) Engineering and Technology
(3) Social Sciences and Humanities
(4) Finance and Business

เงินรางวัล
1 รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัลๆ ละ 300 £
2 รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัลๆ ละ 100 £

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีคะแนนสูงสุด 5 ท่านในแต่ละสาขา จะได้นำเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation เป็นเวลา 15 นาที (oral presentation 10 นาที และ Q&A 5 นาที) และผู้ผ่านการคัดเลือกอีก 20 ท่านจะได้นำเสนอ e-poster ในรูปแบบ one-minute pitch

นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ “Travel Grant Lucky Draw”
เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ผู้สมัครจำนวนทั้งหมด 20 รางวัลๆ ละ 75 £
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องเป็นผู้สมัครที่มีชื่อส่งผลงานในเว็บไซต์ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563
2. ต้องมาร่วมงานในวันจริงและอยู่ในช่วงเวลาการสุ่มจับผู้โชคดี
3. ต้องไม่เป็นผู้ชนะรางวัลใด ๆ ภายในงาน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทคัดย่อผ่านทาง
bit.ly/CallForAbstracts-SACC2020 หรือสามารถสแกน QR CORD จากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้
เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

*หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วมงานแต่ไม่ประสงค์จะส่งบทคัดย่อ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน