คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันทิ่ปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
โทร. 02-561-3474, 02-942-8048  ที่ http://econ.eco.ku.ac.th/2019/?lang=th

ที่มาของข่าว :  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2562