สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา (ตำแหน่งว่างครั้งแรก) โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 –  วันที่ 10 มกราคม 2563 ดังรายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ : นิติกรปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

การสมัครสอบ : ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครที่นี่

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ที่มาของข่าว : http://www.ago.go.th

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2562