ทุนการศึกษา Emile Boutmy สถาบัน Sciences Po ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Sciences Po ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุน Emile Boutmy scholarship  ซึ่งจะมอบทุนค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนนานาชาตินอกสหภาพยุโรป ( European Union) ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในระดับปริญญาตรีและโท ในปีการศึกษา 2020/2021  โดยทุนการศึกษา Emile Boutmy  นี้ จะไม่สามารถนำไปร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ อาทิ ทุน Eiffel scholarship / AEFE Scholarship , BGF เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการมอบทุน

มูลค่าทุนการศึกษา : แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี มี 5 รูปแบบ

1. มอบค่าเล่าเรียน 3,000 ยูโร / ปีเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
2. มอบค่าเล่าเรียน 5,000 ยูโร / ปีเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
3. มอบค่าเล่าเรียน 7,300 ยูโร / ปีเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
4. มอบค่าเล่าเรียน 7,300+5000 (ค่าครองชีพ) รวม 12,300 ยูโร / ปีเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
5. มอบค่าเล่าเรียน 19,000 ยูโร สำหรับเวลา 3 ปีการศึกษาตามหลักสูตร

ระดับปริญญาโท มี 2 รูปแบบ
1. มอบค่าเล่าเรียน 5,000 ยูโร / ปีเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา
2. มอบค่าเล่าเรียน 10,000 ยูโร / ปีเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา

สาขาวิชา : ตามที่สถาบันกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:
– ผู้สมัครจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (Non- European Union State) และสมัครเป็นครั้งแรก
– เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : CV หลักฐานผลการสอบวัดระดับภาษา และอาจต้องแสดงหลักฐานถึงสถานการณ์การเงินของครอบครัว เช่น การคืนภาษีรายได้ของผู้ปกครอง, ใบเงินเดือน, เอกสารการหย่าร้างของผู้ปกครอง หรือเงินบำนาญ เป็นต้น

วิธีการสมัคร : ระหว่างการกรอกข้อมูลเข้าศึกษาต่อที่สถาบัน Sciences Po นักศึกษาต้องระบุความต้องการสมัครรับทุนการศึกษาในช่อง “Financial information”  คลื้กเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อได้  ที่นี่ https://www.sciencespo.fr/students/en/get-started/international-students.html
การสมัครขอรับทุนทำได้เฉพาะทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ปิดรับสมัคร : ระดับปริญญาตรีไม่ระบุเวลา /  ระดับปริญญาโทภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม : contact the Admissions Department หรือกรอกข้อมูลที่ลิงค์เว็ปนี้  filling out this contact form, หรือโทรศัพท์  +33 (0)1 45 49 50 82

ที่มาของข้อมูล  www.sciencespo.fr

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2562