มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้

 1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563
  รายละเอียด https://agro.psu.ac.th/agro5/aboutus/news/31-jobs/192
 2. ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2562 (เลขที่อัตรา 3649)
  รายละเอียด https://agro.psu.ac.th/agro5/aboutus/news/31-jobs/186
 3. ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563 (เลขที่อัตรา 2878)
  รายละเอียด https://agro.psu.ac.th/agro5/aboutus/news/31-jobs/193

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ (074) 286306 หรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เว็ปไซต์ที่แจ้ง โดยการยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทางคือ สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2562