ทุนการศึกษา Eiffel 2020

Eiffel Scholaship Program of Excellence  เป็นทุนกลางของรัฐบาลฝรั่งเศส  ซึ่งมี Campus France ดูแลและบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสและไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสมาก่อน
เพื่อการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา

(1) กฎหมาย

(2) เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

(3) วิทยาศาสตร์ – วิศวกรรมศาสตร์

(4) รัฐศาสตร์

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ม.ค. 2563 ประกาศผล 23 มีนาคม 2563
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
Download คู่มือการสมัคร
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/vademecum_eiffel_2020_EN_0.pdf
Steps to register:
https://www.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2019-10/TexteSite_Etudiants_2020.pdf

Email for inquiries:  candidatures.eiffel@campusfrance.org
ที่มาของข่าว https://www.campusfrance.org 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน  2562