ทุน Franco-Thai 2020

ทุน Franco-Thai 2020  ทุนการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาและทุกหลักสูตร ทั้งในสถาบันรัฐบาลและเอกชน  รวมทั้งการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
– สัญชาติไทย
– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2562)

เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
– ความเป็นเลิศทางวิชาการ
– แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร โดยผู้สมัครเป็นผู้เลือกหลักสูตรและสถาบันศึกษาตามความประสงค์ และนำเสนอแผนการศึกษาต่อคณะกรรมการ

หมดเขตรับสมัครวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนนี้จะได้สิทธิประโยชน์ อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สวัสดิการนักเรียนทุน การประกันสุขภาพ เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานดูแลนักเรียนทุน ที่จะช่วยเหลือในการจองที่พัก รวมทั้งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้งค์เว็ปไซต์ท้ายนี้

เว็บไซต์ทุน
http://francothai-science.com/scholarships/

คู่มือการมัคร (เอกสารที่จำเป็น คุณสมบัติอื่นๆ และเกณฑ์การพิจารณา)
http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php…

คำถามที่พบบ่อย
http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php…

กรณี สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Campus France ได้ที่
Tel 02 627 2160  Email: bangkok@campusfrance.org

ที่มาข่าวทุน : CampusFrance Thailand

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2562