ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี จำนวน 1 ทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่ https://www.ucd.ie/global/apply  ระยะเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2562

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 ( คุณธนันณัฐ มีมาก) หรือ 81922 (คุณนฤมล สุขเกษม) ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ info@princess-it.org

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ลิงค์เว็ปแนบท้ายนี้

19173_20190913_UCD2019-LLM ประกาศมูลนิธิ_ฉบับออกประกาศ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน  2562