กิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ครั้งที่ 2/2562)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 18 rue Alberic Magnard 75016 Paris) จึงขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักเรียน/นักศึกษา

ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  : oeaparis@orange-business.fr /  หมายเลขโทรศัพท์ 01 56 26 10 44 หรือ 01 56 26 04 49

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 27 สิงหาคม 2562