ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://industry.thaijobjob.com/

กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 9 กันยายน 2562

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://industry.thaijobjob.com/

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2562