ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 9 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

มีอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ท
ตั้งแต่วันที่ 13-20 สิงหาคม 2562  ตลอด 24 ชม.
ทางเว็ปไซต์ www.senate.go.th  หรือ http://senate.thaijobjob.com หัวข้อ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่  2 กันยายน 2562

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://senate.thaijobjob.com/

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2562