ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

เปิดรับสมัคร:
วันที่ 8-29 สิงหาคม  2562   โดยเป็นการสมัครทางอินเตอร์เน็ตและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ ข่าว  เลือก ข่าวสมัครงาน เลือก ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 6 กันยายน 2562

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  https://www.ocsc.go.th/node/5477

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2562