วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016 Paris) โดยมีเอกอัครราชทูต (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส ข้าราชการพร้อมคู่สมรส เจ้าหน้าที่และคนไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งเอกอัครราชทูตได้นำผู้ร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีด้วย

 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2562