การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Clermont-Ferrand และ Lyon 21-22 พฤษภาคม 2562

 

ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข  นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน  ซึ่งศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ณ สถาบัน IUT  เมือง Clermont– Ferrand และ น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์ ซึ่งศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ ณ  สถาบัน INSA Lyon

Clermont – Ferrand  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตยาง Michelin และ ทีม Rugby ชั้นแนวหน้าของฝรั่งเศส แม้จะดูเป็นเมืองเงียบๆ แต่มีนักศึกษาอยู่ถึงกว่า 40 000 คน เทียบเท่าจำนวน  1 ใน 4 ของประชากรของเมือง  ส่วน Lyon นั้น ได้รับการจัดอันดับในปี 2561 -2562 จากนักศึกษา ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าอยู่อันดับ 1 ของฝรั่งเศส โดยได้คะแนนเท่ากับเมือง Toulouse ปัจจัยสำคัญด้านชีวิตความเป็นอยู่ปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักศึกษาให้มาที่ Lyon คือ ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วเมือง และการจัดทางสัญจรให้ผู้คนหันมานิยมใช้จักรยาน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักศึกษาอย่างมาก

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2562