บริษัทการบินไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ

ตามที่บริษัทการบินไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องน้ำหนักสัมภาระ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาที่จะเดินทางเส้นทางยุโรป-ไทย ขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องดังกล่าวก่อนการเดินทาง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
พฤษภาคม 2562

ภาพจาก : mango zero

 

สัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย : นโยบายสัมภาระภายใต้เกณฑ์พิจารณาตามน้ำหนัก ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประเภท น้ำหนักสัมภาระทุกชิ้นรวมกันสูงสุด
ชั้นหนึ่ง (Royal First Class) 50 กิโลกรัม (110 ปอนด์)
ชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
ชั้นประหยัดพิเศษ
(Premium Economy Class)
40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
ชั้นประหยัด (Economy Class) 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
*ยกเว้น RBD L/ V/ W: 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) สำหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส
และ สตาร์อัลลายแอนซ์โกลด์
20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด แพลตินัม
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั้น)
30 กิโลกรัม (66 pounds)
น้ำหนักเพิ่มสำหรับผู้ถือบัตรรอยัล ออร์คิด ซิลเวอร์
(เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยการบินไทยเท่านั้น)
10 กิโลกรัม (22 pounds)

คลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thaiairways.com/th_TH/plan/travel_information/baggage.page


ภาพจาก : mango zero