พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic-Magnard 75016 Paris)  โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และคู่สมรส รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตัวแทนชุมชนชาวไทย และ Friends of Thailand เข้าร่วมในพิธีประมาณ 150 คน

  

เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือเวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  จากนั้น  เอกอัครราชทูตฯ  ได้นำคณะข้าราชการและประชาชนถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล   เอกอัครราชทูตฯ  ข้าราชการและประชาชนร่วมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

   

ในโอกาสนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
พฤษภาคม 2562