ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif – 94800    

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทางศาสนาซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif (เลขที่ 45 Rue de Moulin de Saquet, 94800 Villejuif) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ
10.30 น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า
11.00 น.    ตักบาตรพระสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล
12.30 น.    รับพร

การแต่งกาย (ชายและหญิง) ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลืองหรือสีขาว

จึงขอประกาศข่าวมาเพื่อทราบและขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เมษายน 2562