ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส   

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและครอบครัว แสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (เลขที่ 18 rue Albéric Magnard, 75116 Paris) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ
10.30 น.        ผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
11.30 น.         เริ่มพิธีการ
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกาย (ชายและหญิง) ชุดสากล ชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

ขอความร่วมมือทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/VhCJ1a9HdhHR7FkD8 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ได้อย่างเหมาะสม โดยจะไม่มีข้อความตอบยืนยันการลงทะเบียนดังกล่าว

จึงขอประกาศข่าวมาเพื่อทราบและขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เมษายน 2562