ตารางสรุปทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยและเวลาเปิดรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ดังนี้

เพื่อดูรายละเอียดทุนคลิ้ก https://www.ocsc.go.th/scholarship-temp