มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ (074) 286306 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://agro.psu.ac.th โดยยื่นใบสมัครได้ 3 ช่องทางคือ สมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบ online  และทางไปรษณีย์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

http://webagro.psu.ac.th/th4/index.php?option=com_content&view=article&id=126:1-4&catid=31&Itemid=318

http://webagro.psu.ac.th/th4/index.php?option=com_content&view=article&id=156:3694-2&catid=31&Itemid=318

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2562