แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ความผิดหวัง หรือผลกระทบทางด้านจิตใจจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ จนถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้ มีการสำรวจพบว่ามีประชากรไทยอยู่ในภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 5  และจากงานวิจัยของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคาดว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด

ในปัจจุบันโรคซึมเศร้าสามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แต่ก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังไม่รู้ตัว หรือไม่เข้ารับการรักษาจนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 ขึ้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำแบบทดสอบ : https://med.mahidol.ac.th/depression_risk

อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้คือแบบประเมินเพื่อ “คัดกรอง” ในเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองอาจจะเข้าข่าย ก็พบแพทย์เพื่อข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการพบจิตแพทย์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติและน่ากลัวแต่อย่างใด หากแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าได้เข้ารับคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ และบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีบทความด้านสุขภาพจิตที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหรือโรคซิมเศร้า ทั้งนี้ การวินิจฉัยนั้นจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมทั้งการส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน  https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1037

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2562