ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส มอบทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน (ยกเว้นด้านการฝึกอบรม สายวิชาชีพ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

มูลค่าทุนการศึกษา : มูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 356,000 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา :
ปริญญาโท ( ปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ) ในสาขาที่เปิดสอน ใน Université Paris-Saclay, France และได้ลงทะเบียนศึกษาในสถาบันสมาชิกต่อไปนี้ : AgroParisTech, CentraleSupelec, ENS Paris-Saclay, INSTN-CEA, IOGS, Université d’Evry Val d’Essonne, Paris-Sud University, Université Versailles St-Quentin

คุณสมบัติผู้สมัคร : คลิก

เกณฑ์การพิจารณา  ผลการเรียนและโครงการศึกษา สำหรับนักศึกษา ป. โทปีที่ 2 เสนอโครงการศึกษาระดับ ป เอก ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย Université Paris-Saclay

วิธีการสมัคร : เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก นักศึกษาจะต้องสมัครเรียนและได้ตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อน

การปิดรับสมัคร การปิดรับสมัครของหลักสูตรต่างๆ จะแตกต่างกันไป  https://www.universite-paris saclay.fr/sites/default/files/dates_douverture_des_masters_2019-2020_0.pdf  ประกาศผลกลางเดือนมิถุนายน 2019
ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.universite-paris-saclay.fr

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม